ثبت شکایات

از طریق فرم ذیل اقدام به طرح هر گونه شکایت و همچنین انتقادات خود نسبت به کارکرد سامانه و معاملات […]

امکانات عمومی سامانه

سامانه فروشگاهی SGL به عنوان حامی و برپا کننده فروشگاه های مجازی همراه دارای ابعاد وسیع اجرایی از قبیل زیرساختهای فنی شبکه های ارتباطی و همچنین توانایی هوشمند سازی فروش قابلیتهای اختصاصی خود را داراست.

درباره ما

دارنده فروشگاه آنلاین تحت وب و اپلیکیشن موبایل

حامی تولید کنندگان داخلی (از طریق ساخت فروشگاه های اختصاصی کالای داخلی و سیستم مقایسه پیشرفته)

دارنده توان بالای فنی در بنای زیرساختهای پیچیده داخلی و جهانی

دارای سیستم بازارسازی حرفه ای با بکارگیری نیروی متخصص داخلی

مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت کرمانشاه

متولی معرفی کالای دانش بنیان در سراسر کشور

استارت آپ مدیریت شده توسط دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدیریت فنی توسط متخصصین فنی شبکه رتبه یک ایران

قوانین و مقررات

قوانین عمومی SGL شامل قوانین اساسی و پایه ارتباطی و اجرایی شرکت و سامانه می باشد…